VJEŠTAČENJE U SOCIJALNOJ SKRBI

Vještačenje se provodi kada je to potrebno radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi.  Vještačenje provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Split, sjedište Dubrovnik.  Vještačenje je postupak utvrđivanja vrste, stupnja i težine invaliditeta, potpune nesposobnosti za rad, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, postojanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad,postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje ,prijeke potrebe stalne ili privremene pomoći i njege druge osobe i njezin opseg,postojanje potrebe individualnog rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije, vrste specifične njege u izvođenju medicinskih zahvata.

Sastav i način rada tijela vještačenja, sadržaj potrebne medicinske dokumentacije, sadržaj nalaza i mišljenja  i obrasci za rad tijela vještačenja  propisani su  Uredbom o metodologiji vještačenja ( „Narodne novine“ broj 153/14 i 108/15).

Potrebu vještačenja utvrđuje stručni radnik centra u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Nakon  pribavljene dokumentacije  i izvršene početne procjene u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, ako je to potrebno centar donosi Zaključak o upućivanju korisnika na vještačenje. O terminu i vremenu vještačenja  Prvostupanjsko  tijela vještačenja obavještava korisnika putem poziva.

Prvostupanjska tijela vještačenja mogu  i po zamolbi drugog centra za socijalnu skrb provesti vještačenje osobe ako na tom području ima prijavljeno boravište ili je na smještaju u ustanovi socijalne skrbi.

NALAZ I MIŠLJENJE

Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu ,donose svoj nalaz i mišljenje na propisanom obrascu na temelju neposrednog pregleda i ispitivanja osobe koja je upućena na vještačenje,te propisane i druge dokumentacije.
Nadležni stručni radnik centra dužan je korisniku protumačiti i uručiti Nalaz i mišljenje PTV-a i o tome pribaviti zapisničku izjavu korisnika, te donijeti adekvatno rješenje.

Skip to content