USTROJSTVO CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PLOČE

Ravnateljica:

Mila Kontić, mag. soc. rada

 020/676-543

Računovodstvo:

Marija Milidragović, struč.spec.oec.

 020/676-544

Ivana Šunjić, blagajnica-likvidatorica

 020/414-466

Administrativni poslovi

Bojan Gradac

 020/679-071

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Rad Centra koncipiran je po stručnim cjelinama:

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI

U odjelu za novčane i druge pomoći osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba; pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu i rješenja drugih prava na novčane naknade.

Jadranka Bušurelo, socijalna radnica

 020/414-465

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

U Odjelu za odrasle pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava ili drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja.

Rješava se u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba.

Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba.


Lada Doko,
 socijalna radnica

 020/414-464

Jelena Medak,  dipl. soc. radnica

 020/414-468

  • Skrbništvo

   3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

Odjel za djecu, mladež i obitelj rješava probleme u predmetima vezanim za brak i odnose u braku, provodi postupke posredovanja, postupke posvojenja, radi na poslovima uzdržavanja i zaštite osobnih interesa djece, poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima, rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, rade na poslovima zaštite djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemarivanju, poslovima djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajem u ponašanju i počinitelja kaznenih djela, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtve obiteljskog nasilja, djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, provodi postupak priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.

 

Slavenka Mušan, socijalna radnica

 020/414-461

  •  Obiteljsko pravna zaštita

Marija Marić, mag.act.soc.

 020/414-463

  •  Zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

Jelena Medak, dipl. soc. radnica

 020/414-468

  • Zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju

Anela Talijančić, prof. psihologije

 020/414-462

  • Obiteljsko pravna zaštita
  • Zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju
  • Zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

Ivanka Drašković, dipl. pravnica

 020/414-460

Skip to content