Centar za socijalnu skrb Ploče nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.  Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju czss-ploce.hr.

Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija czss-ploce.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne
uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija czss-ploce.hr je većim dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u slijedećem:

  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • nekim slikovnim sadržajima nedostaju alt tagovi
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti
    poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
  • pdf datoteke se otvaraju u novom prozoru preglednika (tab), a .docx datoteke su dostupne isključivo za preuzimanje
  • poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
  • ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
  • slike ne sadrže kratki tekstualni opis

Podizanje razine pristupačnosti
Centar za socijalnu skrb Ploče će provesti dodatne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije czss-ploce.hr u maksimalnoj
mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.
U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije czss-ploce.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina
pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102
Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom
odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije czss-ploce.hr korisnici mogu uputiti na službene kontakt podatke Centra za socijalnu skrb Ploče:
info@czss-ploce.hr
Tel: +385 (0) 20 679 071
Fax: +385 (0) 20 679 019

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima
pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se
mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content