Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju članka 5. Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 3/18), a u vezi s člankom 66. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb s naznakom »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada,
mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike

Obilježen Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta

Povodom Međunarodnog dana djeteta ( 1.6.2022.g) socijalna radnica Jelena Medak održala je radionicu u OŠ Vladimira Nazora u Pločama. Pojasnila je učenicima koji su poslovi, zadaci  i djelokrug rada Centra, te odgovorila na njihova brojna pitanja.

Posjet su organizirale školska psihologinja Nataša Palac i učiteljica informatike Dona Prović u sklopu projekta „Škola zdravog i sigurnog života“, a naša socijalna radnica se rado odazvala pozivu.

Upoznala je djecu s područjima rada Centra i educirala ih o koracima u slučaju potrebe kontaktiranja te ostavila poučne informativne letke. Pričala je o svom radu uz navođenje interesantnih priča iz prakse, koje su potakle učenike na razgovor. Naglasak je stavljen na maloljetničku delikvenciju, obavezno savjetovanje koje prolaze bračni partneri i djeca pri prestanku bračne zajednice te nasilje među mladima.

Na kraju druženja predavačica je dobila veliki pljesak umjesto ocjene i izrazila je želju za budućom suradnjom. Oduševljena je reakcijom nazočnih i količinom postavljenih pitanja. Zaključak je da jedan školski sat nije dostatan za sva pitanja i odgovore učenika koji su iskazali interes za razna područja rada Centra za socijalnu skrb. Međuresorna suradnja je planirana nastavkom ovakvih i sličnih radionica.

JAVNI POZIV – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MRMSOSP

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave.

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini – novi natječaj

djeca

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 29. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 117/21. te u Večernjem listu i Jutarnjem listu.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

djeca

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Skip to content