Dana 10.09.2021 godine, u prostorijama Pučkog učilišta u Pločama u 11 sati, predstavljen je  projekt “ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče “.

Sastanku  su prisustvovali  partneri, CZSS Ploče i HZZZ te Razvojna agencija Grada Ploča „Plora“ koja je sudjelovala u pripremi projekta.

Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Grad Ploče  provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra II- Grad Ploče“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama koje nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i  ruralna područja. Projekt je od velikog značaja za grad Ploče jer pomaže u zapošljavanju 30 žena u nepovoljnom položaju koje će skrbiti za 180 osoba starijih i/ili nemoćnih osoba sa područja Grada , prevenciju  prerane  institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika, osoba starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih korisnika koji žive  u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

 Specifični ciljevi su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti te potaknuti socijalnu uključenost i skrb za 180 starijih i/ili nemoćnih osoba.

Projekt Zaželi danas za bolje sutra 2

Zapošljavanje 30 žena na 12 mjeseci  te skrb o 180 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča, završeni programi osposobljavanja za  ciljnu skupinu, ublažavanje neusklađenosti ponude i potražnje lokalnog tržišta rada. Provedbom projekta će se doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, socijalizaciji, olakšanju života u vlastitim domaćinstvima, poboljšanju kvalitete u lokalnoj zajednici.

 Potaknuti će se: međugeneracijska solidarnost, socijalna uključenost, cjeloživotno učenje kao pretpostavka gospodarskog razvoja te osmišljavanje novih inovativnih programa i usluga u lokalnoj zajednici.

 Ukupna vrijednost projekta: 2.783.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Europski socijalni fond: 2.365.890,00 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta: 6/2021-12/2022

Skip to content