Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju članka 5. Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Narodne novine – Međunarodni ugovori broj 3/18), a u vezi s člankom 66. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

NATJEČAJ za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05), poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:

– za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,

– za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,

– onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine broj 111/05),

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata,

2. životopis kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,

4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb s naznakom »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

Ministarstvo rada,
mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike

Obilježen Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta

Povodom Međunarodnog dana djeteta ( 1.6.2022.g) socijalna radnica Jelena Medak održala je radionicu u OŠ Vladimira Nazora u Pločama. Pojasnila je učenicima koji su poslovi, zadaci  i djelokrug rada Centra, te odgovorila na njihova brojna pitanja.

Posjet su organizirale školska psihologinja Nataša Palac i učiteljica informatike Dona Prović u sklopu projekta „Škola zdravog i sigurnog života“, a naša socijalna radnica se rado odazvala pozivu.

Upoznala je djecu s područjima rada Centra i educirala ih o koracima u slučaju potrebe kontaktiranja te ostavila poučne informativne letke. Pričala je o svom radu uz navođenje interesantnih priča iz prakse, koje su potakle učenike na razgovor. Naglasak je stavljen na maloljetničku delikvenciju, obavezno savjetovanje koje prolaze bračni partneri i djeca pri prestanku bračne zajednice te nasilje među mladima.

Na kraju druženja predavačica je dobila veliki pljesak umjesto ocjene i izrazila je želju za budućom suradnjom. Oduševljena je reakcijom nazočnih i količinom postavljenih pitanja. Zaključak je da jedan školski sat nije dostatan za sva pitanja i odgovore učenika koji su iskazali interes za razna područja rada Centra za socijalnu skrb. Međuresorna suradnja je planirana nastavkom ovakvih i sličnih radionica.

JAVNI POZIV – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

MRMSOSP

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave.

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini – novi natječaj

djeca

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 29. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 117/21. te u Večernjem listu i Jutarnjem listu.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8325508.html

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

djeca

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Predstavljen projekt “Zaželi danas za bolje sutra II”

Dana 10.09.2021 godine, u prostorijama Pučkog učilišta u Pločama u 11 sati, predstavljen je  projekt “ZAŽELI danas za bolje sutra II – Grad Ploče “.

Sastanku  su prisustvovali  partneri, CZSS Ploče i HZZZ te Razvojna agencija Grada Ploča „Plora“ koja je sudjelovala u pripremi projekta.

Nositelj projekta je Grad Ploče, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Ploče.

Grad Ploče  provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra II- Grad Ploče“, a koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama koje nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna i  ruralna područja. Projekt je od velikog značaja za grad Ploče jer pomaže u zapošljavanju 30 žena u nepovoljnom položaju koje će skrbiti za 180 osoba starijih i/ili nemoćnih osoba sa područja Grada , prevenciju  prerane  institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života krajnjih korisnika, osoba starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih korisnika koji žive  u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

 Specifični ciljevi su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti te potaknuti socijalnu uključenost i skrb za 180 starijih i/ili nemoćnih osoba.

Projekt Zaželi danas za bolje sutra 2

Zapošljavanje 30 žena na 12 mjeseci  te skrb o 180 korisnika; starijih i nemoćnih osoba posebice u ruralnim područjima Grada Ploča, završeni programi osposobljavanja za  ciljnu skupinu, ublažavanje neusklađenosti ponude i potražnje lokalnog tržišta rada. Provedbom projekta će se doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije starijih i nemoćnih osoba, socijalizaciji, olakšanju života u vlastitim domaćinstvima, poboljšanju kvalitete u lokalnoj zajednici.

 Potaknuti će se: međugeneracijska solidarnost, socijalna uključenost, cjeloživotno učenje kao pretpostavka gospodarskog razvoja te osmišljavanje novih inovativnih programa i usluga u lokalnoj zajednici.

 Ukupna vrijednost projekta: 2.783.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Europski socijalni fond: 2.365.890,00 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta: 6/2021-12/2022

Javni poziv za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2021. godini

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ove će godine povodom Međunarodnog dana obitelji dodijeliti Nagradu udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.
 
Ovom se nagradom vrednuju izvanredna postignuća udomitelja i njihova predanost u stvaranju stabilnog i poticajnog okruženja za život djece i odraslih korisnika te njihovo zalaganje i inovativnost u promicanju udomiteljstva u zajednici.
 
Nagrada se dodjeljuje u dvjema  kategorijama, Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo, a dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu.

Ove će godine biti dodijeljene četiri godišnje nagrade i jedna nagrada za životno djelo, odnosno pet godišnjih nagrada.

Priznanja udomiteljima dodjeljuju se kroz višegodišnje razdoblje, a u ovom je obliku Nagrada  prvi puta dodijeljena u 2019. godini stupanjem na snagu Zakona o udomiteljstvu  („Narodne novine“ broj 115/18). Postupak dodjele Nagrade provodi se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade udomiteljima („Narodne novine“, broj 46/19).

Prijavna dokumentacija Inicijative dostavlja se putem e-mail adrese udomiteljstvo@mrosp.hr najkasnije do 4. svibnja 2021

 

VIše informacija te prijavnu dokumentaciju možete pronaći niže:

Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodjelu nagrada udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva u 2021. godini

Inicijativa – obrazac NU1
Izjava – obrazac NU2
Životopis kandidata/kandidatkinje – obrazac NU3
Mišljenje o kandidatu/kandidatkinji – obrazac NU4
Preporuka kandidatu/kandidatkinji – obrazac NU5

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na testiranje

Pisano testiranje će se održati u prostorijama CZSS Ploče, Dalmatinska 40, dana 9. travnja 2021. u 8,30 sati. Zbog Covida će biti formirane dvije grupe, a testiranje za drugu grupu je u 10,00 sati.

Cijeli tekst poziva možete vidjeti klikom na gornju sliku.

“Ja sam, dakle MI (je)smo“ Međunarodni dan socijalnog rada

Međunarodni dan socijalne skrbi

Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku, ove godine je to – 16. ožujak. Sloganom – „Ja sam, dakle mi (je) smo“ naglašava se socijalna solidarnost i globalna povezanost.
Ove godine mi, socijalni radnici u Hrvatskoj, imamo veliki razlog za proslavu svog dana zbog toga što smo stručno i kompetentno odgovorili na sve izazove koje su pred struku postavili pandemija i potresi.
U uvjetima od prije nedovoljnih resursa (materijalnih, ljudskih) a u novim teškoćama zbog pandemije, naročito potpunog “zatvaranja” u proljeće 2020.godine, a i nakon toga, održavali smo kontakt sa korisnicima na sve dostupne načine – putem interneta, mobilnih telefona i to 24 sata dnevno, pružajući podršku, savjete, dajući upute kako da roditelji koji ne žive s djecom ostvare tada više nego ikad dragocjeni kontakt; provjeravali sigurnost djece koja žive u rizičnim okolnostima; osiguravali sigurnost žrtvama nasilja; a po potrebi bili smo i u neposrednom kontaktu sa korisnicima i u njihovim domovima, a isto tako i s korisnicima koji su na smještaju u domovima za djecu, domovima za starije i udomiteljskim obiteljima. Mogli bismo reći kako je nastao novi „socijalni rad preko mobitela i interneta“- kojim su socijalni radnici održavali kontakt i pružali pomoć i podršku svojim korisnicima.
Za korisnike i usluge koje se ne mogu pružiti putem mobitela, telefona ili interneta, socijalni radnici su pružali usluge u domovima korisnika, pazeći na njihovu i vlastitu sigurnost (dostava paketa živežnih namirnica, osobni kontakt s obitelji u riziku…). Ono što je tada trebalo svim korisnicima je podrška, nada i ohrabrenje da će proći kroz krizu koju je izazvala pandemija.
Potresi su pokazali snagu nas socijalnih radnika jer smo i sami bili u izrazitom stresu, nesigurnosti i neizvjesnosti – a i dalje dali smo sve od sebe kako bi osigurali sigurnost korisnicima.
Samoinicijativno smo se javili za rad na potresom pogođenim područjima, te su formirani mobilni timovi u organizaciji Hrvatske komore socijalnih radnika i Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, te smo se uključivali u volonterske timove Crvenog križa; samoinicijativno skupljali razne vrste pomoći. Nevidljivi dio posla, administraciju za više od 36472 jednokratnih naknada stradalima u potresu odradili su stručni radnici iz više centara za socijalnu skrb, uzimajući to kao prioritet i radeći i van radnog vremena.
Svjedoci smo nastajanja „novog socijalnog rada u kriznim situacijama“ – jer, kao što znamo, kriza nije završila. Pandemija traje i dalje, još uvijek se suočavamo s teškim posljedicama potresa, kao i neizvjesnosti pojave novih većih potresa.
Rezimirajući sva iskustva, možemo biti ponosni na struku, i na nas kao pojedince, te svima nama zaželjeti sretan Međunarodni dan socijalnog rada!
Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika
mr. sc. Antun Ilijaš, diplomirani socijalni radnik

Skip to content